Reference

2018

Výkon TDS pro Orlí 7, Brno – výměna uličního parteru

Investor:
Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
Rok:
2018