Reference

2012

Výkon koordinátora BOZP pro ČD Cargo – rekonstrukce zpevněných ploch kontejnerového překladiště

Investor:
ČD Cargo, Kulkova 1, Brno
Rok:
2012