Naše společnost se zabývá

kompletním poradenstvím

v celém spektru pozemního

stavitelství

 

včetně zpracování projektové dokumentace v oblasti revitalizace

bytových domů. Dále Vám společnost IDEALBAU s.r.o. je schopna zajistit:

Služby

Komplexní příprava stavby od územního rozhodnutí po stavební povolení

Kompletní zpracování projektových dokumentací v oblasti revitalizace bytových domů

Zhotovení dokumentace pro provádění stavby

Stavební dozor, technický dozor stavebníka (TDS)

Odborné vedení staveb

Zajištění koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 88/2016 Sb.

Zajištění kolaudačního souhlasu

Reference

Výkon TDS pro Jánská 18 – oprava uličního parteru, Brno

Investor:
Statutární město Brno, Městská část Brno – Střed
Rok:
2020

Výkon TDS a koordinátora BOZP pro Rekonstrukce ul. Prostřední, Radostice

Investor:
Obec Radostice
Rok:
2020

Výkon TDS pro Stavební úpravy učeben Q4, Q13, Q33

Investor:
Mendelova univerzita v Brně
Rok:
2020