Naše společnost se zabývá

kompletním poradenstvím

v celém spektru pozemního

stavitelství

 

včetně zpracování projektové dokumentace v oblasti revitalizace

bytových domů. Dále Vám společnost IDEALBAU s.r.o. je schopna zajistit:

Služby

Komplexní přípravu stavby od územního rozhodnutí po stavební povolení

Kompletní zpracování projektových dokumentací v oblasti revitalizace bytových domů

Zhotovení dokumentace pro provádění stavby

Stavební dozor, technický dozor stavebníka (TDS)

Odborné vedení staveb

Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Zajištění koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.

Zajištění kolaudačního souhlasu

Reference

Výkon TDS a výkon koordinátora BOZP pro Rekonstrukce prostor děkanátu AF – II. etapa

Investor:
Mendelova univerzita v Brně
Rok:
2018

Výkon TDS pro Výměna oken a oprava fasády ZŠ Staňkova 14, Brno – 2.ETAPA

Investor:
Statutární město Brno, Městská část Brno – Královo Pole
Rok:
2018

Výkon TDS pro Realizace bezbariérového přístupu do obřadní síně

Investor:
Statutární město Brno, Městská část Brno – Královo Pole
Rok:
2018