IDEALBAU s.r.o.
Chaloupeckého nám. 473/2
602 00 Brno

tel.: +420 530 326 634
mobil: +420 606 758 317

ideal@idealbau.cz

       

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V OBLASTI REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ

- zpracování projektové dokumentace v oblasti revitalizace bytových domů
- zajištění podkladů pro výběrová řízení jednotlivých dodavatelů
- koordinace stavebních prací
- vykonávání technického dozoru stavebníka
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- konzultační a poradenská činnost v celém spektru pozemního stavitelství

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
VYPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb.
ZAJIŠTĚNÍ KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA č. 309/2006 Sb.